Break-out sessions

Alla förinspelade programpunkter finns tillgängliga under hela konferensen. Välj själv vilka du vill se. Möjlighet finns även att återkomma och se allt material fram till den 21 mars.

Kan vi förebygga matallergi?

Spelar det någon roll när och hur man introducerar mat till småbarn? Vilka evidensbaserade råd bör ges på BVC och vårdcentral? Vilka råd bör ges till föräldrar med högriskbarn?

Anna Asarnoj, bitr överläkare och barnallergolog, Karolinska InstitutetDigital patientutbildning – en modell för framtiden?

En presentation av Region Skånes digitala patientutbildning för astma- och allergipatienter. Hur fungerar den och vad tycker patienterna?

Representanter för KAAK i Region SkåneHur såg astmavården ut 2020
?

En presentation av resultat från Luftvägsregistret senaste siffror. Går utvecklingen åt rätt håll?

Caroline Stridsman, registerhållare Luftvägsregistret


Atopiskt eksem - från gömd och glömd till sedd och utredd

Vad är atopiskt eksem? Vilka behandlingsalternativ finns och hur kan vi koppla ihop behandlingstrappan med individuella vårdplaner? Vad säger den senaste forskningen om atopiskt eksem och vad kan vi vänta oss i framtiden?

Maria Bradley, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset/KIPatientutbildning vid eksem - stöd till egenvård

Alla patienter med atopiskt eksem behöver grundläggande information om sjukdomen och dess behandling. Men vad ska en eksemskola innehålla för att den ska göra nytta?

Annette Gromell, specialistsjuksköterska barn- och ungdom
Susanne Lundin, doktorand och specialistsjuksköterska barn- och ungdomAllergikonsulenterna – hur minskar de kostnader och avlastar övrig sjukvård?

Allergikonsulenter är inte bara en viktig länk mellan vård och skola/förskola, deras arbete höjer också livskvaliteten för patienter och närstående, de minskar akutbesöken, underlättar för övrig vård och skapar tryggare familjer.

Marina Jonsson, med dr, allergisamordnare vid Centrum för miljömedicin, Region Stockholm 


Allergivaccination – en chans att långsiktigt förbättra allergisjukdomar

Hur fungerar allergen immunterapi (AIT), eller allergivaccination? Vem kan behandlas och hur ser behandlingarna ut? Kan allergivaccination till och med förhindra uppkomst av andra allergier eller astma?

Christer Janson, professor och överläkare, Akademiska sjukhuset


Matallergi hos barn

Grundkurs – förekomst, symtom, diagnostik. När är allergin allvarlig, när är det läge för provokation – och när är det dags att friskskriva istället? Hur påverkar allergin livet för barn och deras familjer? Hur kan vården stötta, speciellt dem med allvarlig allergi?

Emma Goksör, barnläkare och barnallergolog, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Astma och allergisk rinit hos barn

Grundkurs – förekomst, orsaker, symtom och diagnostik. Vilka nya behandlingsformer finns? Hur hjälper man dem med svårast symptom?

Emma Goksör, barnläkare och barnallergolog, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus


Anafylaxi 

Vad är det, hur vanligt är det och hur behandlar man?

Teet Pullerits, överläkare, Allergimottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Bi- och getingallergi

Sveriges farligaste djur orsakar årligen 1 – 3 dödsfall. Hur känner man igen riskpatienter, vilka behandlingar finns och vilken effekt har de?

Teet Pullerits, Överläkare, Allergimottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Allergisk rinit

Allergi i näsa och bihålor är den vanligaste allergin, och den ökar. Den ses ibland som en banal åkomma, men påverkar livskvaliteten högst betydligt. Inslaget behandlar symptom, orsaker, behandling och kopplingen till allergisk astma.

Karin Toll, med dr, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset


Vad kostar det att inte behandla allergisjukdomar? 

Vad kostar allergisjukdomarna och finns det rentav pengar att spara? En genomgång av hälsoekonomi med fokus på astma och allergi.

Lars Olaf Cardell, professor, Karolinska Institutet


Finland – ett föregångsland?

Varför startades Finlands allergiprogram och hur utformades det? Vad kan Sverige lära av Finlands exempel, och vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna?

Erkka Valovirta, professor och barnallergolog, ansvarig utbildare för det finska allergiprogrammet

Organized by