Boka din plats

17 mars 2021 09:00-16:30

 Välkommen till Sveriges största mötesplats om astma och allergi


Astma och allergi är Sveriges vanligaste kroniska sjukdomar och påverkar ofta under hela livet. Trots att så många människor regelbundet behöver söka vård för sina symtom upplevs kunskapen inom vården om astma- och allergidiagnoser som låg.

Detta är en paradox. Men det går att förändra.

Dags för ett nationellt allergiprogram

Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenterar vi aktuell kunskap om astma, allergi och toleransutveckling. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska även i Sverige.

Konferensen kommer beröra diagnoserna allergi, astma, atopiskt eksem och annan överkänslighet. Den riktar sig till den medicinska professionen, beslutsfattare inom vårdområdet samt till medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.

 Här loggar du som är anmäld in till Allergilyftet.

Program

09:00

Invigning

H.M. Drottningen invigningstalar. Drottningen är Astma- och Allergiförbundets beskyddare och är djupt engagerad i alla barns rätt till en trygg uppväxt. Drottningen intresserar sig särskilt för forskning rörande barns och äldres hälsa och livskvalitet.

Read more
09:10

Inledning

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och Allergiförbundet
Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet

Robert Hejdenberg, ordförande Astma- och Allergiförbundets forskningsfond
Lena Hallengren, socialminister (S)
Göran Hägglund, tidigare socialminister (KD) och dagens moderator

Read more
09:30

Tio år av allergiprogram i Finland - vad har man lärt?

Nya rön om toleransutveckling öppnade dörren till allergiprogrammet i Finland. Vad ville man uppnå? Och hur ser resultaten ut tio år senare?

Punkten hålls delvis på engelska.

Read more
10:00

Varför är frågan om toleransutveckling så omdebatterad i Sverige?

Toleransutvecklingen har varit en av de ledande delarna i det finska allergiprogrammet. Varför har det varit så kontroversiellt hos oss? Vad kan vi lära av Finland och ta med till ett svenskt allergiprogram? Vilken kunskap finns och vilka råd bör vi ge inom primär- respektive sekundärprevention?


Forskarna Agnes Wold, Magnus Wickman och Caroline Nilsson i samtal om Sveriges syn på toleransutveckling, både vad gäller forskning och det kliniska arbetet.
Read more
10:30

Paus

Möjlighet att besöka mässa och mingelrum

Read more
10:45

Vad är egentligen vitsen med kvalitetsregister och riktlinjer?

Luftvägsregistret – vad säger 600 000 lungor om den svenska vården?

Vilken nytta har vården och patienterna haft av kvalitetsregistret och de nationella riktlinjerna för astma? Vilken betydelse har det haft för en bra och jämlik vård?

Caroline Stridsman, registerhållare, Luftvägsregistret


Atopiskt eksem – nutid och framtid

Vilka nya behandlingar finns, och vilka ligger inom räckhåll? Vad hoppas vi uppnå med det nya kvalitetsregistret, SwedAD, och vad skulle nationella riktlinjer göra för skillnad?

Maria Bradley, professor och överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset /KI


Passet avslutas med ett samtal mellan talarna.

Read more
11:20

BREAK-OUT SESSIONS

Alla förinspelade programpunkter finns tillgängliga under hela konferensen. Möjlighet finns även att återkomma och titta i veckan efter konferensens genomförande. Varje programpunkt i break-out sessions är generellt 8 – 15 minuter. Programpunkter presenteras här och under rubriken "Break-out sessions" högst upp på sidan.

Read more
12:00

Lunchpaus

Möjlighet att besöka mässa och mingelrum.

Read more
13:00

Trendspaning - framtidens digitala vård

Hur skapas förutsättningarna för bästa möjliga vårdmöte i vår nya digitala vård? Hur ser vi till att kunskapen som behövs finns där och då och sen i patientens vardag?

Anders Ekholm, senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

Read more
13:30

Kan vi förebygga kronisk lungsjukdom hos barn och vuxna?

Vad vet forskningen idag om orsaker till allergier, astma och andra lungproblem hos barn? Vad vet vi om genetiska faktorer, livsstil och miljöexponering – och vad avgör hur sjukdom utvecklas på lång sikt upp i vuxen ålder? Kommer vi på sikt kunna bota astma? Under passet knyter vi ihop aktuell kunskap kring astma och allergi med ett mer generellt förebyggande arbete.

Erik Melén, professor och barnläkare, Karolinska Institutet

Read more
13:50

BREAK-OUT SESSIONS

Alla förinspelade programpunkter finns tillgängliga under hela konferensen. Möjlighet finns även att återkomma och se allt material fram till den 21 mars. Varje programpunkt i break-out sessions är generellt 8 – 15 minuter. Programpunkter presenteras här och under rubriken "Break-out sessions" högst upp på sidan.

Read more
14:10

Paus

Möjlighet att besöka mässa och mingelrum.

Read more
14:30

Varför har vi inte nationella riktlinjer för allergi?

Varför har vi inte mer fokus på en kronisk sjukdom som berör en tredjedel av befolkningen och är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn? Vad borde ett svenskt allergiprogram innehålla? Hur omsätter vi forskningsresultat och goda exempel i praktiken? Vilken myndighet ska få ansvaret?

Paneldiskussion med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson, Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström samt Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen med ansvar för nationella riktlinjer.

Read more
15:00

När drar vi igång det nationella allergiprogrammet?

Vad måste göras och vem tar ansvar? Hur kommer vi vidare?


Paneldiskussion med  Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i Riksdagens socialutskott, Dag Larsson (S), ledamot av Riksdagens socialutskott och Marie Morell (M) ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Read more
15:30

Astma- och Allergiförbundets medskick


Read more
15:45

Regionala runda-bords-samtal

Här följer vi upp det som sagts på nationell nivå, och diskuterar vidare kring vad som kan göras lokalt/regionalt.

 

 

  • Astma- och Allergiföreningen, region Mellannorrland (Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)  

Hur får vi fler allergologer och tillgång till certifierade primärvårdsmottagningar?

Samtal med inbjudna regionala politiker
Moderator: Maritha Sedvallson, förbundsordförande


  • Arbetsgruppen för allergivårdsfrågor i södra sjukvårdsregionen

Hur ger vi de bästa förutsättningarna för att vården inom astma och allergi känns trygg för både patient och personal? Hur håller vi kunskapen uppdaterad och förser patienten med verktyg för att ta kontroll över sin situation?

Samtal med inbjudna regionala politiker och vårdpersonal från Kronoberg, Blekinge och Skåne
Moderator: Pernilla Alm-Ramberg, aktiv i arbetsgruppen


  • Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland (Stockholm- och Gotlands län med nio lokalföreningar)

Fler allergikonsulenter för ökad tillgänglighet för barn- och unga
Hur ökar vi tillgången på allergikonsulenter för barn- och ungdomar med omfattande och/eller svår allergi-, astma-, eksem- eller överkänslighet när de vistas i förskola och skola.

Samtal med regionala politiker, allergisamordnare(SLSO) samt medlemmar.
Moderator: Eva-Marie Dufva, vice ordförande i Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland.


  • Astma- och Allergiregion Mellansverige (Värmland, Västmanland, Dalarna och Sörmland)

Matallergi och frågor kopplat till detta

Samtal med bland andra Sara Clarstedt, mer känd som MatSara för sin matallergiblogg, Ingalill Bjöörn, tidigare förbundsordförande och Sofia Knáz, matpolitiskt handläggare på Astma- och Allergiförbundet och projektledare Bra Mat för Alla - Ett nationellt kunskapscentrum för matallergi, intolerans och överkänslighet.
Moderator: Anders Halvarsson, styrelsen, region Mellansverige

Read more

Så här gör du för att delta

Konferensen genomförs digitalt, men det kommer kännas som att du är med oss på plats! Du kan uppleva de flesta av en vanlig konferens fördelar - och några till! - från din egen dator.

Här loggar du som är anmäld in den 17 mars.

Hela programmet finns tillgängligt till och med söndagen den 21 mars.


Praktisk information till dig som är anmäld till eventet

Inför konferensen
- Hitta en plats med bra uppkoppling och en dator där både ljud och bild är bra
- Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome, oavsett om du tittar på dator eller i din mobil eller surfplatta
- Starka brandväggar kan blockera plattformen (vanligast på arbetsplatser). Följ konferensen utanför ett sånt nätverk.

På onsdag morgon
- Logga in med din e-postadress här: https://event.vvenues.com/alle...
- Sändningen startar kl 09:00, men vi öppnar kl 08:30, så kom gärna i god tid och passa på att se dig omkring och kolla att allt fungerar
- Koppla bort eventuellt VPN eller fjärrskrivbord

Vanliga frågor
- Hakar det upp sig eller blir din ruta svart? Klicka på kugghjulet till höger och byt till en lägre kvalitet. Kryssa ner webbläsaren (hela webbläsaren, inte bara fliken) och öppna upp igen
- Hör du inget ljud från sändningen? Dubbelkolla att du har ljud påslaget både på din enhet samt att du har ljud påslaget på streamingrutan
- Har du andra problem? Kontakta Kim Roos på kim.roos@onemotion.se
- Frågor som mer handlar om din faktiska enhet kan vi tyvärr inte besvara, exempelvis hur du justerar volymen

Medverkande

H. M. Drottning Silvia

H.M. Drottningen är Astma- och Allergiförbundets beskyddare och är djupt engagerad i alla barns rätt till en trygg uppväxt. Drottningen intresserar sig särskilt för forskning rörande barns och äldres hälsa och livskvalitet.

Lena Hallengren
Socialminister (S)

"Vården och omsorgen ska funka, oavsett vem du är eller var i landet du bor. Det ser jag som min viktigaste uppgift de kommande åren. Det är en fråga om trygghet, svenska folket förväntar sig vård och omsorg av den allra högsta kvaliteten. Och det ska vi leverera." 
Lena Hallengren på regeringens hemsida

Johan Carlson
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Johan Carlson är ursprungligen infektionsläkare och docent i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet. Han utnämndes 2009 till generaldirektör på dåvarande Smittskyddsinstitutet. 2013 meddelade regeringen att man avsåg bilda en ny myndighet – Folkhälsomyndigheten – som skulle bestå av Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen. Carlson utsågs till särskild utredare med uppgift att leda bildandet av den nya myndigheten och är från och med 1 januari 2014 Folkhälsomyndighetens första generaldirektör.

Agnes Wold
Professor, överläkare

Agnes Wold har varit ordförande i Kvinnliga akademikers förening och är medlem i Högskoleverkets jämställdhetsgrupp. 2006 utsågs hon till hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola. Sedan 2008 är hon överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, även verksam som professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. I januari 2014 uppmärksammades att Wolds forskargrupp hade utvecklat ett lovande generellt vaccin mot allergi, ett bakterieprotein som fungerar som antigen och stimulerar immunförsvaret. Agnes Wold har också skrivit ett flertal böcker.

Christer Janson
Överläkare, Akademiska sjukhuset

Christer Janson (med dr) är professor och överläkare vid allergi- och lungkliniken vid Akademiska sjukhuset. Specialområden är astma och KOL, epidemiologi och remodellering. Han är även ordförande för Svenska föreningen för allergologi, SFFA, och sitter i forskningnämnden för Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Annica Sohlström
Generaldirektör, Livsmedelsverket

Annica Sohlström är sedan 2016 generaldirektör för Livsmedelsverket. Innan dess arbetade hon fem år som generalsekreterare för Forum Syd. Under åren 2001 till 2010 arbetade Sohlström som chefsnutritionist, enhetschef, och avdelningschef på Livsmedelsverket.

Acko Ankarberg Johansson
Ordförande (KD), Riksdagens socialutskott

Acko Ankarberg Johansson är sedan 2018 ordförande i Riksdagens socialutskott. Tidigare har hon en lång politisk karriär, bland annat som KD:s partisekreterare 2011-2018 och som Jönköpings första kvinnliga kommunstyrelseordförande 2006-2010.

Magnus Wickman
Professor emeritus i barnallergologi

Magnus Wickman har sedan 80-talet forskat på utvecklingen av allergisjukdom bland barn och unga. Han har lett en av världens största studier av barnallergi, den så kallade BAMSE-studien, med 4000 barn födda 1994 i Stockholm. Faktorer som studerats har varit ärftlighet inklusive genetiska markörer, tidiga infektioner och kostfaktorer inklusive bröstmjölk, luftföroreningar såsom exponering för tobaksrök, luftföroreningar från inomhusmiljön och biltrafik. Betydelsen av tidig exponering för allergen har också studerats.

Maritha Sedvallson
Ordförande, Astma- och Allergiförbundet

Maritha är speciallärare i sin profession och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2007. 2013 blev hon vald som Astma- och Allergiförbundets ordförande och sedan 2014 sitter hon även i styrelsen för Funktionsrätt Sverige. 1996 startade Maritha upp en lokal Astma-och Allergiförening och engagemanget där finns kvar även idag parallellt med de nationella uppdragen.

Tari Haatela
Professor emeritus

Tari Haahtela är professor emeritus i medicin och ledde Finlands allergiprogram mellan 2008 och 2018. Finlands nationella allergiprogram var ett tioårigt folkhälsoprogram. Målet var att minska kostnaderna och framför allt skadorna orsakade av allergisjukdomar.

Caroline Stridsman
Registerhållare, Luftvägsregistret

Caroline Stridsman är registerhållare för det nationella Luftvägsregistret på Registercentrum Västra Götaland. Hon är docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och sjuksköterska på lung- och allergisektionen vid Sunderby sjukhus i Luleå. Caroline Stridsman leder ett forskningsprojekt som ska undersöka om människor med astma har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 – och om de som varit sjuka kan påverkas i sin astmasjukdom efteråt. Projektet stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Anders Ekholm
Senior rådgivare, Institutet för framtidsstudier

Anders Ekholm är senior rådgivare vid Institutet för Framtidsstudier. Tidigare har han arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt vårt framtida behov av vård och omsorg. Anders Ekholm har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Göran Hägglund
Tidigare partiledare och socialminister (KD), dagens moderator

Dagens moderator har en gedigen bakgrund inom politiken generellt och socialpolitiken speciellt. Partiledare (KD) 2004-2015, socialminister 2006-2014 och riksdagsledamot 1991-2015. Göran Hägglund är idag verksam bland annat som PR-konsult för PR-företaget Narva.

Karin Toll
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Karin Toll (med dr) är öron, näs- och halsspecialist sedan över 20 år tillbaka. Toll disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om gravida kvinnor och nästäppa. Arbetar sedan många år i sektionen för näs-och bihålesjukdomar, Öron,näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Behandlar och utreder både medicinskt liksom kirurgiskt de flesta sjukdomar liksom allergi i näsa och bihålor. Omfattande forskning i samarbete med Karolinska Institutet. Bedriver utbildning för läkarutbildningen, primärvården och blivande specialister i Öron, näs- och halssjukdomar.

Erik Melén
Professor, Karolinska Institutet

Erik Melén är professor och barnallergolog vid Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset och vice ordförande i Svenska föreningen för allergologi, SFFA. Forskningsledare för den så kallade BAMSE-studien, vars syfte är att ta reda på hur arv, livsstil och miljö påverkar barns astma, allergi och lungutveckling.

Marie Morell
Ordförande (M), SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell är ordförande i Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) sjukvårdsdelegation. Hon är också oppositionsråd för Moderaterna i Region Östergötland. 

Maria Bradley
Professor, Karolinska Institutet

Maria Bradley är professor och överläkare i dermatologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Hennes forskargrupp har fått anslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Maria Bradley sitter i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret SwedAD.

Mattias Fredricson
Enhetschef, Socialstyrelsen

Mattias Fredricson är sedan 2018 enhetschef med ansvar för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Tidigare har han arbetat på generaldirektörens stab med att utveckla Socialstyrelsens nya roll som nav i den statliga kunskapsstyrningen inom vård- och omsorgsområdet.

Emma Goksör
Barnallergolog, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Emma Goksör (MD PhD) är barnallergolog och sektionschef vid Allergi-,
Lung- och CF-mottagningen, Drottning Silvias Barnsjukhus, och forskare
vid Göteborgs Universitet. Hon är aktiv i studien Västra Götalands barn,
som undersöker betydelsen av tidiga risk- och friskfaktorer för astma
och allergi hos barn och som stöds av Astma- och Allergiförbundets
forskningsfond. Hon är också ordförande för Barnläkarföreningens
delförening för allergi och lungsjukdomar hos barn.

Marina Jonsson
Allergisamordnare, Region Stockholm

Marina Jonsson är barnsjuksköterska, med dr och arbetar som allergisamordnare på Centrum för arbets- och miljömedicin inom Region Stockholm. Hon leder olika allergiprojekt inom regionen, exempelvis utveckling av allergiområdet i Elevhälsoportalen samt undervisning om allergisjukdom till personal inom skola/förskola och hälso- och sjukvård.

Marina Jonsson är också forskare, knuten till Karolinska Institutet. Hon disputerade 2015 med en avhandling om livskvalité hos barn med astma.

Anna Undeman Asarnoj
Forskare, Karolinska Institutet

Anna Undeman Asarnoj (MD PhD) är barnläkare vid Lung- och allergimottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och forskare vid Karolinska Institutet. Mottagare av Stora SFFA-stipendiet 2020, för ett projekt som syftar till att studera huruvida en strategi med låg dos och långsam uppdosering vid oral immunterapi mot jordnötsallergi till små
barn är säker och effektiv. Forskningen har direkt klinisk betydelse genom att den kan leda till bot från jordnötsallergi, och stöds även av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

Lars Olaf Cardell
Professor, Karolinska Institutet

Lars Olaf Cardell är enhetschef och överläkare vid Institutionen för CLINTEC, Enheten för öron-, näsa- och halssjukdomar, Karolinska Institutet. Han har i flera olika studier de senaste tio åren undersökt kostnader vid pollenallergi. Framför allt har han tittat på de indirekta kostnaderna, det vill säga kostnader för sjukskrivning och produktionsnedsättning.

Teet Pullerits
Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Teet Pullerits är med dr och specialist inom allergologi, verksam på Allergimottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kristina Ljungros
Generalsekreterare

Kristina Ljungros är Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare sedan maj 2019. Hon har en gedigen erfarenhet från engagemang i den ideella sektorn. Hon har bland annat varit arbetande förbundsordförande för RFSU under sex år och är idag vice ordförande i Röda Korset.

Dag Larsson
Riksdagsledamot (S), ledamot i socialutskottet

Dan Larsson är riksdagsledamot (S) från Stockholm och ledamot av socialutskottet. Tidigare har han bland annat varit oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Caroline Nilsson
Professor

Caroline Nilsson är barnläkare och barnallergolog på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset sedan 1996. Hon disputerade 2006 vid Karolinska Institutet och blev 2014 docent i pediatrik vid Karolinska Instutet. Caroline Nilsson är specialistsakkunnig i barnallergologi i Stockholm och har arbetat med nationella riktlinjer för anafylaxi i SFFAs regi, samt europeiska riktlinjer för födoämnesallergi och anafylaxi för European Association of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Erkka Valovirta
Utbildningsansvarig, finska allergiprogrammet

Erkka Valovirta är barnläkare och barnallergolog. För närvarande innehar han tjänsten adjungerad professor vid Institutionen för lungsjukdomar och klinisk allergi vid Åbo universitet, Finland. Dr Valovirta har publicerat vetenskapliga artiklar inom allergenspecifik immunterapi, astma hos barn och matallergi. Han har bidragit till flera internationella och finska läroböcker inom området allergologi.

Under de senaste tio åren har han varit utbildningsansvarig inom Finlands nationella allergiprogram 2008-2018.

Robert Hejdenberg
Ordförande, Astma- och Allergiförbundets forskningsfond

Robert Hejdenberg har under hela sitt liv engagerat sig i att förbättra livsvillkoren för många med olika funktionsnedsättningar. Han var med och startade ungdomsverksamhet i Astma-och Allergiförbundet på 80-talet och har tidigare suttit i Förbundsstyrelsen i flera mandatperioder. Robert jobbar till vardags som vd för Ågrenska ett kompetenscentrum för Sällsynta Hälsotillstånd där han är engagerad både nationellt och internationellt.

Annette Gromell
Specialistsjuksköterska

Annette Gromell är specialistsjuksköterska inom barn-och ungdom. Hon arbetar på specialistvårdssektionen, Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och har lång erfarenhet av pediatrisk dermatologi.

Susanne Lundin
Doktorand och specialistsjuksköterska

Susanne Lundin är doktorand och specialistsjuksköterska inom barn-och ungdom. Hon arbetar på hudenheten, specialistvårdssektionen, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset. Susannes doktorandprojekt fokuserar på behandling och konsekvenser av att leva med eksem, från barn till vuxen, och bedrivs inom BAMSE-studien.

Leif Bjermer
Professor och överläkare

Leif Bjermer är professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Lund. Han har en lång forskningskarriär med fokus på de små luftvägarnas betydelse vid astma.

Arrangörer